نمایش یک نتیجه

نحوه نمایش 9 12 18 24

گاورنر

گاورنر در دیزل ژنراتور ها برای کنترل فرکانس و دور دیزل باید دریچه سوخت متناسب با فرکانس یا دور موتور باز و بسته شود، تا نهایتا در تمام شرایط کارکرد موتور، دیزل ژنراتور دارای دور ثابتی باشد، تا فرکانس ثابتی نیز داشته باشیم. نقش کنترل دور دیزل ژنراتور را گاورنر به عهده دارد که در دو نوع گاورنر الکترونیکی و گاورنر مکانیکی در بازار وجود دارد. سنسور سرعت (Magnet Pick Up)  در گاورنر های الکترونیکی به منظور کنترل دور موتور استفاده می شوند. گاورنر نسبت به تغییرات دور موتور حساس است و شانه گاز پمپ انژکتور را حرکت می دهد تا مقدار سوخت مورد نیاز بسته به بار وارد موتور شود که باعث ثابت نگه داشتن دور موتور برای توان مورد نیاز می گردد.