نمایش یک نتیجه

نحوه نمایش 9 12 18 24

برد کنترل

برد کنترل برد دیزل ژنراتور یک قطعه حیاتی است که در جلوگیری از خرابی دیزل ژنراتور مورد استفاده قرار می گیرد. برد کنترل ها کلیه پارمتر های اساسی از قبیل دمای آب، فشار روغن، ولتاژ، دور موتور، فرکانس و… را علاوه بر اینکه نمایش می دهند کنترل و حفاظت نیز می کنند. برای درک بهتر نحوه ی عملکرد برد کنترل ها، می توان آن را به یک چراغ راهنمایی و رانندگی تشبیه کرد، به این صورت که اگر پارامتر ها دارای مقادیر مجاز باشند مانند چراغ سبز راهنما و رانندگی به دیزل ژنراتور اجازه ادامه فعالیت می دهند و اگر اندازه یک پارامتر به محدوده غیر مجاز نزدیک شود مانند چراغ زرد ، اعلام آلارم کرده اما همچنان به دیزل ژنراتور اجازه کار و فعالیت می دهند اما اگر اندازه آن پارامتر کمتر و یا بیشتر از حد نرمال شده و وارد محدوده غیر مجاز شود، برد کنترل ها مانند چراغ قرمز باعث خاموش شدن دیزل ژنراتور می شوند. به همین ترتیب برد کنترل دیزل ژنراتور مانع از آسیب دیدگی موتور می شود.