تابلو کنترل دیزل ژنراتور

تابلو کنترل دیزل ژنراتور را می توان به عنوان مغزِ پردازنده و یا مرکز فرمان دیزل ژنراتور در نظر گرفت. تابلو کنترل دیزل ژنراتور وظیفه بررسی و کنترل پارامتر های عملکردی دیزل ژنراتور و همچنین هماهنگی بین دیزل، ژنراتور و مصرف کننده جریان الکتریکی (برق) را به عهده دارد.

تابلو کنترل دیزل ژنراتور بر اساس نحوه کارکرد (دستی و اوتوماتیک) و همچنین تعداد دیزل ژنراتور به چند گروه تقسیم می شوند.

  1. تابلو دستی (Manual)
  2. تابلو اتوماتیک (Emergency)
  3. تابلو پارالل (Synchronize)

مشاهده همه 3 نتیجه

نحوه نمایش 9 12 18 24

اتوماتیک

تابلو اتوماتیک (Emergency) : این نوع تابلو نیاز به حضور کاربر برای راه اندازی دیزل ژنراتور ندارد. این نوع تابلو با قطع و وصل برق شهر به طور خودکار دیزل ژنراتور را وارد مدار و از آن خارج مینماید.

پارالل

تابلو پارالل (Synchronize) : تابلو پارالل یا سنکرون قابلیت اتصال دو یا چند منبع تولید اعم از دیزل ژنراتور و یا برق شهر را با یکدیگر دارد. در این حالت امکان تقسیم بار بین دیزل ژنراتورها با نسبتهای دلخواه جهت انعطاف پذیری بیشتر مجموعه وجود دارد. تابلو های سنکرون دیزل ژنراتور دارای حساسیت های عملکردی و طراحی می باشند که بوجود آمدن در هر یک از آن ها می تواند موجب خسارت های جبران ناپذیری گردد. تابلو سنکرون دیزل ژنراتور امکان کار در هر دو حالت دستی و یا اتوماتیک را دارد.

دستی

تابلو دستی (Manual) : ساده ترین نوع تابلو است که برای شروع به کار دیزل ژنراتور نیاز به حضور و فرمان دستی اپراتور (ON/OFF) می باشد. این تابلو ها دارای کلید اتوماتیک اضافه بار نیز هستند.