درباره دیزل ژنراتورها

آماده سازى دیزل ژنراتور براى فصل گرما

آماده سازى دیزل ژنراتور براى فصل گرما

شرایط نگهدارى دیزل ژنراتور

براى شرایط تابستان و به منظور اطمینان از این موضوع که دستگاه دیزل ژنراتور شما در هواى گرم و قطعى برق مشکلى براى کار کردن نداشته باشد، مى بایست موارد زیر را به خوبى بکار گرفته و رعایت نمایید.

دستگاه مى بایست در تابستان و هواى بسیار گرم بصورت موثر و مداوم آماده به کار باشد.

بدین منظور شرکت تصاکو مفتخر است که موارد و اطلاعات پرکاربرد جهت چگونگى آماده سازى و برنامه ریزى در تابستان را در اختیار شما مشتریان گرامى قرار دهد.

مواردى که بایستى مد نظر قرار گیرد:

  • ما امیدواریم که شما قسمت مرتبط با رو ش هاى نگهدارى دستگاه که در دستورالعمل سازنده دستگاه آمده را مطالعه کرده باشید.
  • موتورهاى مدرن در چند دهه اخیر پیشرفت زیادى کرده اند و این موضوع به راحت تر به کار افتادن آنها بیشتر کمک مىکند اما اطمینان از آمادگى کارکرد موتور در همه شرایط نیز بسیار موثر م ىباشد.
  • تست هاى بیشترى از دستگاه بگیرید و همواره دستورالعمل نگهدارى را اجرا کنید.
  • ژنراتور خود را درتابستان نیز تست نمایید تا از عدم وجود هر گونه ایراد اطمینان حاصل نمایید و مشاهده کنید که دستگاه چگونه عمل میکند.
  • در فواصل مناسب و درست نسبت به تعویض روغن دستگاه و فیلترهاى روغن و سوخت و در صورت لزوم فیلتر هواى دستگاه اقدام نمایید.
  • شما ممکن است به منظور روان نگه داشتن قطعات و تشخیص هر گونه ایراد، قصد داشته باشید تس تهاى بیشترى انجام دهید.
  • اطمینان حاصل کنید که همواره، تمامى کنتر لهاى دیجیتال را تست کرده باشید.
بازدید، بررسى و انجام موارد مهم:

بررسى بخش گرم کن (مسئول حفظ گرماى موتور)

اطمینان حاصل نمایید که در زمان گرم شدن هوا، قسمت گرم کن که مسئولیت حفظ گرماى موتور را بر عهده دارد از حالت کار کردن خارج شده باشد.

افزودن مایع حاوى ضدیخ و ضدجوش

سطح مایع را هر روز بررسى نمایید.

مایع را لطفاً به آرامى در دستگاه بریزید. در غیر اینصورت در سیستم خنک کننده، هوا جمع گشته و باعث ایجاد صدمات زیادى به گرم کن مى گردد.

بررسى شارژر

باترى دستگاه اکثر مشتریانى که درخواست خدمات مى نمایند مشکل دارد. اطمینان حاصل نمایید که شارژر به برق متصل بوده تا از مصرف بیش از حد باطرى جلوگیرى نمایید.

بررسى سوخت

همیشه به میزان سوخت دستگاه توجه داشته باشید.

بازدید بصرى از دستگاه

بازدید بصرى باید همیشه جزئى از دوره نگهدارى ژنراتور باشد. این کار باید همواره انجام گردد. اطمینان حاصل نمایید که محیط اطراف دیزل ژنراتور شما عارى از هرگونه زباله باشد.

بررسى نشتى

توجه کنید که دستگاه نشتى نداشته باشد. وجود نشتى نمایانگر شکسته شدن یا بسته نبودن درست یکى از متعلقات مى باشد.

بررسى تهویه

اگزوز و گردش هوا را نیز بررسى نمایید و اطمینان حاصل کنید که اختلالى در گردش هوا ایجاد نمى شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.